Arsa Tapu Güncel Harç Tutarları
11 Mayıs 2020
Ne Tür Arsalar Kazanç Sağlar?
11 Mayıs 2020

Hisseli Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hisseli Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Taşınmaz mal olarak tanımlanan gayrimenkullerden biri de arsadır. Arsa yatırımı yapmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken konulardan biri de arsanın hisseli olup olmadığıdır. Hisseli arsa, bir arsanın iki veya daha fazla kişiye ait olması demektir. Tapuda arsa birden çok kişinin hakkı ile kayıtlıdır. Bu durum genellikle miras ile devrolan arsalarda ortaya çıkar.

Baba ya da dededen mirasçılarına kalan arsa tüm çocuklar ya da tüm torunların hisseli arsası olarak görülür. Hisseli arsayı satın alırken özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü kanunlar hisse sahibi kişileri koruyacak şekilde düzenlenmiştir.

Hisseli Arsada Şufa Hakkı

Hisseli arsa satın alırken karşınıza şufa hakkı çıkacaktır. Kanun tarafından düzenlenen şufa hakkı ile arsayı öncelikli olarak hisse sahiplerinin satın alması uygun görülüyor. Hisse sahiplerinden biri kendi hakkını ya da arsanın tamamını bir başkasına satacağında öncelikle hisse sahiplerinden birinin arsayı satın almak isteyip istemediği sorgulanması gerekiyor.

Bu konuda hisse sahiplerinin kendi aralarında anlaşmış olması ve arsanın hisse sahipleri dışında bir yabancıya satışını onaylamış olmaları şartı öne sürülüyor. Hisse sahiplerinden biri şufa hakkını gözetmeksizin arsa satışını gerçekleştirmek istediğinde diğer hissedarlardan biri 3 ay içerisinde şufa hakkı davası açarak arsayı satın alan kişinin parasını iade ederek arsayı geri alabilir. Ya da anlaşma sağlanamazsa 2 yıl içerisinde dava açma hakkına sahip olur. Bu durum hisseli arsa satın alan kişinin mağdur olmasına sebep olacaktır.

Hisseli Arsanın Tapu ve Noter İşlemleri

Hisseli arsa satın aldığınızda mutlaka Tapu Sicil Müdürlüğü ve notere giderek arsanızın sınırlarını çizdirmeniz gerekir. Parsel tespitinin yapılması ilerleyen zamanda yaşanabilecek bir problem halinde haklarınızı koruyabilmenizi sağlar. Parsel sınırlarınızı çizdiğiniz halde hissedarlardan biri size şufa hakkı davası açabilir. Bu durumda bir avukat yardımı ile hakkınızı arayabilirsiniz.

Bazı durumlarda hissedarların ölümü halinde çocukları arsa hissesini satın alan kişiye şufa hakkı davası açarak hisseyi geri almak isteyebilirler. Bu durumda kişinin tapu parsel tespiti ve noter kararı ile itiraz etmesi gerekir. Ancak kanunların hissedarı koruyacağını ve şufa hakkını gözeteceğini bilmek gerekir.